logotype

  

Theses Supervised

Tuba Safiye ERGENÇ “İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Bilişsel Hazır Bulunuşluk Düzeyleri İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2011).