logotype

  

Articles

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ARI, A. “Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslar Arası Alanda Kabul Görme Durumu”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11/2,767-772 (2011).(Journals Indexed in SSCI).

A2. ŞİŞMAN, M. ve ARI, A. “Kırgızistan’da Eğitimin Temel Sorunları ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 133-147 (2009).

A3. Arı, A. “Some Educational Sources of Worry in Kyrgyz YouthSocial Behavior and Personality: an international journal (Journals Indexed in SSCI), (36)5, 577-584 (2008).

A4. ARI, A. “Kırgızistanda Günlük Not Verme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 203-209 (2008).

A5. ARI, A. “The Educational Problems of The Turkish Citizens Living in Switzerland in The Process of Adjustment to EuropeInternational Journal of Educational Reform (Journals Indexed in ERIC), (16)2, 103-117 (2007).

A6. ARI, A. “Perceptions of Teachers and Students towards Their Daily Evaluation Process at Kyrgyz Schools Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 87-93 (2007).

A7. ARI, A. “Üniversite Öğretim Elamanlarının Sorunları” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 65-74 (2007).

A8. ARI, A. “Level of Recalling and Forgetting Mathematical Knowledge in the Fourth Grades in Primary Schools” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 109-120 (2006).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ARI, A. “Öğretmenlere Göre Proje Ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org), 9/34, 32-55 (2010).

D2. Arı, A. “Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programıyla İlgili Eğitim Fakültelerinde Kazandıkları Bilgi Ve Beceri Düzeylerine İlişkin Görüşleri” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 279 -302 (2010).

D3. ARI, A. “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Programını Tanıma Düzeyleri” NWSA (ISSN: 1306-3111 & 1308-7274;www.newwsa.com), 5/3, 1156-1168 (2010).

D4. ARI, A. “The Effect of Quizzing on Learning as a Tool of Assessment  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org), 27, 202-210 (2009).

D5. ARI, A. “Öğrencilerin Okul Başarılarını Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi  Milli Eğitim Dergisi, 176, 169-179 (2007).

D6. ARI, A. “How Does The Teaching Time Period Affect The Students’ Learning Level?  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org), 22, 38-45 (2007).

D7. ARI, A. “Ülkemizde İlköğretim Ders Yılının Diğer Bazı Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırılması ve Farklı Uygulamalar  Milli Eğitim Dergisi, 167, 309-319 (2005).

D8. ARI, A. “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 243-258 (2004).

D9. ARI, A. “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı Konusunda Öğretmen Görüşleri  Milli Eğitim Dergisi, 163, 91-103 (2004).

D10. ARI, A. “Taşımalı İlköğretim Uygulaması (Uşak Örneği)  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 101-115 (2003).

D11. ARI, A. “Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 181-192 (2002).

D12. ARI, A. “İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Normal, Taşımalı ve Yatılı ilköğretim Okullarının Karşılaştırılması)”  Milli Eğitim Dergisi, 153-154, 169-179 (2002).

 

 

Hakemli olmayan ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

F8. ARI, A. “Esnek Program Esnek Eğitim – Anasınıfı ve İlköğretim Birinci Sınıflar İçin Yeni Program Önerisi  Eğitime Bakış, (5)15,29-31 (2009).

F9. ARI, A. “Taşımalı ve Yatılı İlköğretim Okulları  Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (4)47,40-41 (2004).

F10. ARI, A. “Verimli Bir Yaz Tatili  TÜRKAV, 9, 23-24 (2004).

 

F8.