logotype

  

Books

ARI, A.; ALIMBEKOV, A. “Кыргызстандын Билим Берүү Системасы Жана Анын Проблемалары (The Educatıon System of Kyrgyz Republic and Its Problems)” Bişkek: KTMÜ, 2007.

ARI, Asım “İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model” Ankara: PegemA Yayınları, 2006.

ARI, Asım “Öğrencilerin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları” Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2005.

AKKUTAY, Ü.; ÖZDEMİR, M.Ç.; ARI, A. ve diğerleri “Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili” Ankara: Gazi Üniversitesi, 2003.