BIOGRAPHY

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim/Sınıf Öğr.

Celal Bayar Üniversitesi

1997

Y. Lisans

 Eğitim Bilimleri/EPÖ

Afyon Koçatepe University

2000

Doktora

 Eğitim Bilimleri/EPÖ

Gazi University

2005

Doçentlik

Eğitim Bilimleri/EPÖ

Osmangazi Üniversitesi

2012

 

 

font-family: Verdana; font-size: 10pt;