logotype

  

Presentation

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Tam Metin Yayımlanan Bildiriler

B1. ŞİŞMAN, M. veARI, A. “Kırgızistan’da Eğitimin Temel Problemleri ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı” 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-KIRGIZİSTAN, 2008.

B2. ARI, A. “Uzaktan Eğitim Araçlarının Öğrencilerin Tatillerini Verimli Geçirmelerinde Kullanılması” 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 852-857, Sakarya, 2005.

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. GÖKLER, Z. S.; AYPAY, A.; ARI, A. “İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi” 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, 2012.

E2. ŞİŞMAN, M. veARI, A. “Eğitim Fakültesi Ve Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi” XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, 2011.

E3. SARACALOĞLU, A. S. veARI, A. “Lisans Mezunlarına Verilen Formasyon Programının Öğretmenlik Meslek Tutumlarına Katkısı” V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, 2011.

E4. ARI, A. “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programını Tanıma Düzeyleri” 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Elazığ, 703-707, 2010.

E5. ARI, A. “2004 İlköğretim Programı Hakkında Üniversite EPÖ Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Görüşleri1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, 10, 2010.

E6. ARI, A. “Ortaöğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, 2009.

E7. ARI, A. “Türkiye-İsviçre İlkokul (İlköğretim 1-5 Sınıflar) Programlarının İsviçre’de Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Karşılaştırılması” 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, 207-208, 2009.

E8. ARI, A. “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de Aldıkları Lisansüstü Eğitimin Değerlendirilmesi (Kırgızistan Örneği)” III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, 38-43, 2007.

E9. ARI, A. “Kırgızistan Eğitim Sisteminde Uygulanan Jurnal Defterinde Öğrenciye Günlük Not Verme Yöntemi ve Öğretimdeki Yeri” XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 247, Tokat, 2007.

E10. ARI, A. “İsviçre’de Yaşayan Türkiye Vatandaşlarının Eğitim Profili” XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 129-130, Muğla, 2006.

E11. ÖZDEMİR, M. Ç. ve ARI, A. “Öğretim Programları ve Öğretimi Bilim Dalında Yapılmış Bazı Doktora Tezlerinin İncelenmesi” II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 40-63, 2005.

E12. ÖZDEMİR, M. Ç.; ÇAKMAK, M.; ARI, A. “Bir Program Değerlendirme Çalışması: Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanlarının Programa Yönelik Görüşleri” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, 2005.

E13. ARI, A. “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 85-90, Denizli, 2005.

 

 

p class=